Magna Societas Catalanorum

Magna Societas Catalanorum

MEDIEVAL COMBAT CLUB BARCELONA

Création de l'équipe

2012

Président

Capitaine

Localisation

Barcelone (ESP)

Site Internet

http://www.mscmedievalcombat.com/

Présentation du Club

Club esportiu de Combat Medieval full contact (HMB/IMCF) pioner en el estat espanyol.
Fundat el 2012 i amb seu a la ciutat de Barcelona.